Şimdi İletişime Geçin!

MENÜ

Subjektif Göz Muayene Yöntemleri

göz muayene yöntemleri

Refraksiyon kusuru objektif testlerle belirlendikten sonra subjektif testlerle düzeltme yapılmalıdır. Her iki göz eşit görüyorsa sağ gözden, fark varsa daha iyi gören gözden muayeneye başlanır. Objektif yöntemlerle belirlenen anlamlı bir astigmatizma yoksa ölçülen sferik değere yakın bir sferik mercek denenerek muayeneye başlanır. Hastanın net olarak görebildiği mercekler denenir. Burada akomodasyonun bir sorun oluşturmasını engellemek için “bulandırma tekniği” kullanılabilir. Hastanın görmesi 0,4 olarak şekilde miyopik hale getirilir (emetrop ise “ + “ diyoptrili mercekler konarak). Böylece hastanın akomodasyon yapması engellenir. Sonra (+ 0,25) D’ lik azaltmalarla net görme seviyesine gelinerek sferik değer belirlenir. Bu yöntem astigmatizması olanlarda “astigmat testi” olarak kullanılabilir. Hastanın gözü yine yaklaşık 0,4 görecek şekilde miyopik hale getirilerek akomodasyon engellenir. Hasta “astigmatik eksen çemberine” bakarak en koyu ve keskin gördüğü çizgiyi söyler. Sonra ekseni bu çizgiye dik gelecek şekilde “ - “ diyoptrili silindirik mercekler yerleştirilerek tüm çizgilerin ayni koyulukta görülmesi sağlanır. Sferik değer (+0,25) D’ lik değerler halinde azaltılarak en net görme sağlanır. Bu durumu bir örnek ile açıklayacak olursak; hastanın gözünün (+2,00) D ile 0,4 görecek şekilde miyopik ve astigmatizma eksenlerinden yatay uzanan çizgiyi en net gördüğünü düşünelim. (-1,25)a900 ile tüm çizgiler ayni kalınlıkta oluyorsa ve sferik değer (+0,50) D’ye düşülünce en net görme sağlanıyorsa bu durumda hastanın refraksiyonu (+ 0,50) (-1,25) a 90° olacaktır.

ÇAPRAZ SİLİNDİR TESTİ

Birbirine 90° açılı eşit güçteki planokonveks (beyaz noktalı) ve planokonkav (kırmızı noktalı) silindirlerden oluşur. Testi oluşturan lenslerin silindirik güçleri (± 0,25) D’ den (± 1,00) D’ ye kadar değişir. Hastanın silindirik mercek ekseninin doğru olup olmadığını belirlemek amacıyla, çapraz silindir sapı deneme silindirik merceğin eksenine paralel olacak şekilde deneme çerçevesine yerleştirilir. Çapraz silindir sıra ile her iki yöne çevrilir. Hangi tarafa doğru görme netleşiyorsa deneme çerçevesindeki lenste o tarafa doğru çevrilerek kontrol edilir. Her iki yöne doğru harekette de görme bulanıyorsa eksen doğru demektir. Silindirik merceğin gücünün doğru olup olmadığını anlamak içinde çapraz silindir sapı deneme çerçevesindeki mercekle 45° açı yapacak şekilde yerleştirilir. Böylece çapraz silindirin bir ekseni denenen silindirik merceğin ekseni ile paralel olacak, diğer ekseni deneme merceğinin eksenine dik olacaktır. Deneme merceği ile aynı tip (“ - “ veya “ + “) olan eksen, deneme merceğinin eksenine paralel iken görme netleşiyorsa deneme merceğinin gücü arttırılmalı demektir. Aksi durumda tersi geçerlidir.

DUOKROM TESTİ

Kromatik aberasyon temeline dayanır. Sferik düzeltmenin kesinleştirilmesi için kullanılır. Hasta vertikal olarak iki ayrı renge bölünmüş görme eşeline bakar. Kırmızı ışık en uzun dalgaboyuna sahiptir ve en az kırılan renktir. Mavi ışık en kısa dalgaboyuna sahiptir ve en çok kırılan renktir. Bu testte kırmızı renk ve mavi renge yakın spektrumda yeşil renk kullanılır. Miyop bir kişi kırmızıyı daha net görürken hipermetrop bir kişi yeşil rengi daha net görecektir. (Şekil 16.1) Gözlük diyoptrisi tespiti yapıldıktan sonra hastanın gözünün önüne “ + “ diyoptriyi mercek konarak görüntü bulandırılır. Hasta miyop hale geldiği için kırmızıyı daha net olarak görecektir. Sonra her iki rengi eşit görene dek sferik değer azaltılıp artırılır. Örneğin refraksiyon muayenesinde hastamızın son diyoptri değerinin (-2.00) D olarak tespit edildiğini düşünelim. Hastaya Duokrom testi uygulandığında kırmızı rengi daha net görüyorsa diyoptriyi biraz daha artırmak yani (-2.25) D cam kullanmak, yeşil rengi daha net görüyorsa diyoptriyi biraz daha azaltmak yani (-1.75) D cam kullanmak gerekebilir.

BİNOKÜLER (İKİ GÖZ) BALANS TESTİ

Her iki gözün refraksiyonuna ayrı ayrı bakılınca muayene sırasında gözler değişik güçte akomodasyon yapıyor olabilir. Binoküler Balans Testi’ nin amacı her iki gözde eşit güçte akomodasyon varken en iyi görmeyi sağlamaktır. Burada her iki gözün refraksiyonları birbirinden en çok 1 D farklı olmalıdır. Görme keskinlikleri de yakın olmalıdır. Bu test için sağ göz önüne 3.00 0 D tabanı yukarıda prizma, sol göz önüne de 3.00 0 D tabanı aşağıda prizma yerleştirilir. Hastanın vertikal diplopisi olacaktır. Sağ göz aşağıdaki görüntüyü, sol göz yukarıdaki görüntüyü görür. Daha sonra her iki gözün önüne (+0.75) D lik mercek konularak bulandırma yapılarak 0.5 sırasına baktırılır. Her iki görüntü eşit keskinlikte olana dek sferik değer azaltılır. Eşitlik sağlanınca prizmalar çıkarılır.

Özetle;

Refraksiyon kusuru objektif testlerle belirlendikten sonra subjektif testlerle düzeltme yapılmalıdır. Her iki göz eşit görüyorsa sağ gözden, fark varsa daha iyi gören gözden muayeneye başlanır. Objektif yöntemlerle belirlenen anlamlı bir astigmatizma yoksa ölçülen sferik değere yakın bir sferik mercek denenerek muayeneye başlanır. Hastanın net olarak görebildiği mercekler denenir.

Çapraz Silindir Testi: Birbirine 90° açılı eşit güçteki planokonveks (beyaz noktalı) ve planokonkav (kırmızı noktalı) silindirlerden oluşur. Testi oluşturan lens güçleri silindirik (± 0.25) D’ den (± 1.00) D’ ye kadar değişir. Hastanın silindirik mercek ekseninin ve merceğin gücünün doğru olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan bir testtir.

Duokrom Testi:  Kromatik aberasyon temeline dayanır. Sferik düzeltmenin kesinleştirilmesi için kullanılır.

Binoküler (İki Göz) Balans Testi: Binoküler Balans Testi’nin amacı her iki gözde eşit güçte akomodasyon varken en iyi görmeyi sağlamaktır.

 

Sorumluluk Reddi: Bu makale ve genel olarak bu site bir tıp doktorunun tavsiyesinin yerini almayı amaçlamamaktadır. Sitede bulunan bilgiler herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için kullanılmamalıdır. Kişisel sağlık sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışın. Özgür Optik sitesi, sitede verilen herhangi bir görüş veya tavsiyeden kaynaklanan herhangi bir kişisel yaralanma veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.