Şimdi İletişime Geçin!

MENÜ

Emetropi ve Ametropi Nedir

emetrop ve ametropi nedir

EMETROPİ NEDİR

Akomodasyon (uyum) yapmayan bir gözde sonsuz olarak nitelendirilen mesafe olan 6 m’den uzaktaki bir objeden optik eksene paralel olarak gelen ışık ışınlarının retina düzlemi üzerine odaklanmasıdır. Emetrop bir gözde sonsuzdan optik eksene paralel olarak gelen ışınlar retinada odaklanır.

AMETROPİ NEDİR

Akomodasyon yapmayan bir gözde 6 m’den uzaktaki bir objeden gelen paralel ışık ışınları- nın retina düzlemi dışında bir düzlemde odaklanmasıdır. Işınların retinanın önünde bir noktaya odaklaması durumuna miyopi, arkasında odaklaması durumuna hipermetropi denirken, ışınların noktasal olarak odaklanamaması durumuna ise astigmatizma denir. Astigmatizma kendi içerisinde, ışınların retinanın önünde veya arkasında odaklanamama durumuna göre miyopik veya hipermetropik astigmatizma olarak alt gruplara ayrılır.

Ametropi;

Gözün ön arka uzunluğundaki farklılıklar

Kırıcı yüzeylerin eğimindeki farklılıklar

Kırılma indisi farklılıkları

Lensin yerleşiminde farklılıklar veya

Yukarıdaki faktörlerden birkaçının bir araya gelmesi sonucu gelişebilir.

AMETROPİ TÜRLERİ

Ametropiler şu şekilde sınıflandırılabilir:

 Sferik ametropiler : Hipermetropi, Miyopi

 Asferik (silindirik) ametropiler : Astigmatizma

 Basit astigmatizma : Hipermetropik, Miyopik

 Bileşik astigmatizma : Hipermetropik, Miyopik, Karma

Doğumda gözün ön arka çapı yaklaşık 18 mm’dir. Bu değer 3 yaşında 23 mm’ye çıkar. 3-14 yaşlar arasında ise ön arka uzunluk, yılda ortalama 0,1 mm artar. Daha sonra normal şartlarda gözün uzunluğunda bir değişiklik olmaz. Yeni doğanlarda siklopleji yapılarak saptanan refraksiyon sonuçları ortalama (+2,00) D olarak bulunmuştur.

2-6 yaş grubunda % 80 hipermetropi, % 5 miyopi, % 15 emetropi vardır. Ama bunların sadece % 10-20 kadarı tashih gerektirir. Yetişkinde ise ortalama değer (0) D’dir. Yetişkin yaşlarda başlayan miyopi nedeninin ön arka uzunluktaki artış olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle gözün erken çocukluktaki büyümesi haricinde yetişkin yaşlarda da yeniden büyüme potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.

Hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalarda göze ışık gelmesinin engellenmesi ile miyopi geliş- tiği saptanmıştır. Miyopi gelişme nedeninin, ışıkla uyarılmayan retinada birtakım maddelerin yapımının azalmasına bağlı olarak gözün büyümesi üzerindeki frenleme mekanizmalarının ortadan kalkması olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak gözün ekseninde uzama meydana gelmekte ve miyopi gelişmekte denilmektedir.

Bebeklik döneminde retinada görüntü oluşumunun engellenmesi gözün büyüme işlemini etkiler. Hayvan deneylerinde bu durumda gözün ön arka uzunluğunun yaklaşık 4 mm uzadığı ve (-12.00) D miyopi oluştuğu gösterilmiştir. çeşitli nedenler-e bağlı olarak gözün kapatıldığı dolayısıyla retinada görüntü oluşumunun engellendiği yeni doğanlarda kapatılan gözde miyopi gelişmiş ve bu gözlerde yapıları ön kamara derinliği ve lens kalınlığının normal olduğu; lens arka yüzü - retina mesafesinin ise anlamlı ölçülerde arttığı gösterilmiştir. Aynı mekanizma ile hayatın ilk yıllarındaki yüksek kırma kusurları görmeyi bulandırarak miyop ye sebep olabilir.

Aşırı akomodasyonun da miyopinin gelişimini hızlandırdığı düşünülmektedir. Yoğun bir şekilde yakın çalışma yapan kişilerde miyopide bir artış söz konusudur. Hayvan ve insan deneylerinde ilaçlarla akomodasyonun engellenmesi sonucu miyopi ilerlemesinin yavaşladığı gösterilmiştir.

REFRAKTİF KUSURLARDA GENETİK GEÇİŞ

Refraksiyon kusurlarının genetik geçişli olduğunu gösteren bazı çalışmalar vardır. Miyopi veya yüksek hipermetropi taşıyan aileler bildirilmiş ve genetik bir geçiş olduğu savunulmuştur. Ancak genetik geçiş konusunda halen kesin bir şey söylenememektedir. Anormal ön arka uzunluğa bağlı miyopi gibi ametropilerde multifaktöriyel (birçok faktöre bağlı) kalıtım sözkonusudur. Bunlarda otozomal resesif, otozomal dominant ve cinsiyete bağlı kalıtımlar bildirilmiştir.

REFRAKTİF KUSURLARIN TOPLUMDA GÖRÜLME ORANI

Refraktif kusurların dağılımı ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalarda Japonya, İsrail ve Çin’de miyopinin, zencilerde hipermetropinin sık olduğu gösterilerek ırkın önemli bir faktör olduğu belirtilmiştir. Okul taramaları şeklinde yapılan çalışmalarda %10-15 çocukta refraksiyon kusuru belirlenmiş. Bunların %40-50’inde astigmatizma, 25-35’inde miyopi, % 15-25’inde ise hipermetropi tespit edilmiştir. Gebelik esnasında refraksiyon kusuru, kornea eğrilik ve kalınlığı, akomodasyon amplitüdü, Akomodatif Konverjans/ Akomodasyon (AK/A) oranları açısından anlamlı değişikliklerin ortaya çıkmadığı bildirilmiştir.

 

Sorumluluk Reddi: Bu makale ve genel olarak bu site bir tıp doktorunun tavsiyesinin yerini almayı amaçlamamaktadır. Sitede bulunan bilgiler herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için kullanılmamalıdır. Kişisel sağlık sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışın. Özgür Optik sitesi, sitede verilen herhangi bir görüş veya tavsiyeden kaynaklanan herhangi bir kişisel yaralanma veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.