MENÜ

Sagita Miktarı Nedir

gözlük çerçeveleri

Sagita miktarı ölçtüğümüz lens yüzeyinin kenarı ile tepe noktası arasındaki yükseklik miktarıdır. Sagita miktarı " s " harfi ile gösterilir.

Elimizde hiçbir cihaz ve lens ölçüm aleti (sferometre, fokometre vb.) olmadan lensin sag miktarını bularak yüzey eğrilik yarıçapını buluruz. Böylece sagita miktarı ile ölçtüğümüz yüzeyin diyoptrik gücünü hesaplayabiliriz. Sag miktarı sag iç ve sağ dış olmak üzere ikiye ayrılır:

 Sag İç Miktarı : Lensin iç yüzeyinin bombeliğinin (tepesinden) tabana olan uzaklığına sag iç denir.

sag iç

Sag Dış Miktarı : Lensin tepe noktasından (konveks yüzeyin) kenar kalınlığının başladığı noktaya olan uzaklığına sag dış denir.

sag dış

Lensin yüzey eğrilik yarıçapı bilinmiyor ise, lenslerin diyoptrik güçleri belirlenirken kullandığımız;

r : Yüzey Eğrilik Yarıçapı

n2: Lensin İndisi

n1 : Havanın İndisi: 1

D = 1/f = (1000 (n2-n1)) / r

D = 1000 (n2-n1) / r

Formülünden yararlanılır. Buradan da;

r = 1000 (n2-1) / D olur.

Sag miktarını bulmak için ise pisagor bağıntısından yararlanılır.

r = x + s ise r2 = x2 + d2 formülü kullanılır.

Örnek :

Kırılma indisi 1.523 olan hammaddeden imal edilen 60 mm çapındaki lensin diyoptrisi +10.00 D ise sag yüksekliği nedir?

n =1.523

2d = 60 mm

d = 30 mm

D = +10.00 D

D = 1000 (n-1) / r

r = 1000 (1.523-1) / +10.00

r = 1000 . 0.523 / +10.00

r = 523 / +10.00 = 52.3 mm dir.

r2 = x2 + d2

x2 = r2 – d2

x2 = 2735.29 – 900 = 1835.29

x = 42.84 mm ise

r = x + s

s = r-x

s = 52.3 – 42.84

s = 9.46 mm dir.

n = 1.523 hammaddeli çapı 60 mm, diyoptrisi + 10.00 D olan lensin sagita derinliğinin 9.46 mm olduğunu görürüz.

 

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.