Şimdi İletişime Geçin!

MENÜ

Miyopi Nedir

miyopi nedir

Miyopi, göz istirahatta iken (uyum yapmıyorken) sonsuzdan gelen ışık ışınlarının retina önünde fokus (odak) yapmalarından meydana gelen refraksiyon kusurudur. Retina önünde bulunan görüntüyü retina üzerine düşürmek için gözün önüne konkav lens koymak gereklidir.

MİYOPİNİN GÖZLÜKLE DÜZELTİLMESİ

Miyopide uzak nokta düzlemi göze yaklaşmıştır. Bu düzlemin ilerisi ise bulanık görülmektedir. Bu durum ufak diyoptrili miyopide bile görme açısından anlamlı yakınmalara yol açar. Miyopi için “ - “ diyoptrili yani konkav mercekler kullanılır. Bunlar göze ne kadar yaklaşırsa uzak nokta düzleminden o kadar uzaklaşacak, dolayısıyla etkileri artacaktır. Bu yüzden miyoplarda verteks mesafesi ne kadar düşükse gözlük diyoptrisi da o kadar küçülmektedir. Aynı yaklaşımla miyop bir kişi kontakt lens takacağı zaman gözlüğünden daha düşük bir diyoptrili kontakt lens takacaktır. Miyop bir kişi gözlüksüz olarak bir cismi ne kadar yakından net olarak görüyorsa miyopisi o kadar yüksek demektir.

Yüksek miyoplarda kalın kenarlı mercekler estetik olarak rahatsızlık verebilir. Bunlarda verteks uzaklığını azaltmak bir miktar fayda sağlar. Merceğin tipi de önemlidir, yüksek miyopide en avantajlısı planokonkav merceklerdir. Gözlüğün yatay eksende eğilmesi gücünü artırır. “ - “ diyoptrili gözlük mercekleri konverjans anında tabanı içerde prizmalar gibi davranırlar ve gerekenden daha az konverjans yapılmasına neden olurlar. Bu durum kontakt lens için geçerli değildir. Bu yüzden yüksek miyopili bir kişi kontakt lens kullanmaya başladığında bir miktar konverjans yetmezliği oluşabilir. Bifokal gözlük verilecekse hastanın anizometropisi olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü bunlarda bifokal gözlük mercekleri eksende forya ve tropya’ya (gizli veya belirgin şaşılık) sebep olurlar. Anizometropik miyopide önemli bir sorunda farklı güçteki merceklerin sebep olduğu “anizokoni” dir. Anizokoni her iki göz retinasındaki görüntülerin büyüklük farklılığıdır. Bu durum özellikle yetişkinde belirgin problem yaratır. Bu tip durumlarda iki göz arasında belirgin bir refraksiyon kusuru farklılığı varsa hastaya gözlük denetilmeli ve rahatsız olup olmayışına göre tercihini kendi yapmalıdır. Anizokoni kırıcılık miyopisinde daha rahatsız edicidir. Bunlarda gözler arasında (-2.00) - (-2.50) D’ den daha fazla fark varsa kontakt lens veya refraktif cerrahi düşünülebilir. Miyopi için kullanılan “ - “ diyoptrili mercekler cisimleri küçülttüklerine göre teorik olarak görme alanını genişletmeleri gerekirken gözlük merceğinin kalın kenarları görme alanının daralmasına neden olmaktadır.

Günümüzde genel olarak kabul edilen görüş anizometropik miyopiler hariç miyopinin tam tashihidir. Yalnız yüksek miyopilerde hasta miyopi diyoptrisinden daha düşük güçte bir mercek ile rahat edebilir. Burada hastanın deneme çerçevesi ile kontrolü önemlidir. Çocuklukta hastanın gözlerini kısma gibi bir alışkanlık geliştirmemesi ve normal bir akomodasyon - konverjans refleksinin gelişmesi için gözlüklerini devamlı takması sağlanmalıdır. Aksi taktirde ekzoforya (dışa kayma) ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde ilk kez gözlük kullanacaklar ise eksik düzeltme ile başlanıp bir kaç ayda bu diyoptri artırılır. Eğer hastanın şaşılığı (tropya veya forya) da varsa burada yaklaşım şaşılığın tipine göre değişir. İçe kaymalarda miyopi hafif düşük diyoptrili tashih edilmelidir. Burada amaç hastanın uzak ve yakın kaymasını daha iyi kontrol edebilmesidir. Eğer miyopi artarsa kontrol daha da zorlaşacağından yeterli ölçüde düzeltilmelidir. Dışa kaymalarda ise tam düzeltme, hatta bazen fazla düzeltme yapılmalıdır.

Miyopide Akomodasyonun etkisi: (-3.00) D miyopisi olan ve presbiyobisi olmayan bir kişi gözlüksüz olarak 33 cm’ deki yazıları akomodasyon yapmadan net olarak görebilir. Eğer gözlüğü ile bakıyorsa akomodasyon yapması gerekir. Bu durumda yakın mesafede gözlüğünü kullanmaması akomodasyona gerek bırakmayacağı için uygun gibi görülmektedir. Fakat diğer bir görüşte şöyledir; Akomodasyon yapılmıyorsa orta beyindeki merkez ile akomodasyona eşlik eden konverjansta oluşmayacaktır. Okuma mesafesinde konverjans oluşmayınca ekzoforya hatta ekzotropia (gözün gizli veya belirgin dışa kayma durumu) oluşacaktır. Bu da astenopi ve diplopiye (çift görme) neden olacaktır.

Yıllar boyunca akomodasyonun miyopiye etkisi üzerine çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Aşırı akomodasyonun miyopiyi başlattığı veya ilerlettiği düşünülmektedir. Bu nedenle genç miyoplarda bifokal gözlük ve sikloplejik kullanımı önerilmiş fakat çok taraftar bulmamıştır. Pupilla’nın genişleyerek lensin daha kenarlarının da fonksiyon gördüğü loş ışık, akşam saatleri gibi koşullarda difraksiyon nedeni ile miyopi artacaktır. Bu yüzden hastalar gündüz net gördüğü gözlükleriyle gece araba kullanırken bulanık gördüklerini söyleyeceklerdir. Miyopide hafif aşırı düzeltme gençlerde tolere edilirken presbiyopik yaşlarda sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle presbiyopik yaşlardaki miyopide hafif eksik düzeltme yapılır. Miyopi düzeltmesinde kullanılan “ - “ diyoptrili mercekler görüntüleri küçültür (her diyoptri için %2) ve fıçı şeklinde distorsiyona neden olurlar.

 

Sorumluluk Reddi: Bu makale ve genel olarak bu site bir tıp doktorunun tavsiyesinin yerini almayı amaçlamamaktadır. Sitede bulunan bilgiler herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için kullanılmamalıdır. Kişisel sağlık sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışın. Özgür Optik sitesi, sitede verilen herhangi bir görüş veya tavsiyeden kaynaklanan herhangi bir kişisel yaralanma veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.