Şimdi İletişime Geçin!

MENÜ

Nistagmus Nedir?

Nistagmus nedir

 

Nistagmus, gözlerin istemsiz olarak titreşmesi veya sallanması durumudur. Bu hareketler genellikle yatay, dikey veya dairesel olarak oluşur ve bazen her üç yönde de olabilir. Nistagmus, her iki gözü etkileyebilir ve bazen tek bir gözde bile olabilir.

Nistagmus, doğuştan veya sonradan oluşabilir. Doğuştan olan nistagmus, bebeklik veya çocukluk döneminde başlar ve genellikle kalıcıdır. Bu tür nistagmus, beyindeki göz hareketlerini kontrol eden bölümlerdeki bir anormallikten kaynaklanabilir.

Sonradan oluşan nistagmus ise, ilaçların yan etkisi, beyin veya göz yaralanmaları, iç kulak problemleri veya Multiple Skleroz gibi nörolojik hastalıkların bir belirtisi olabilir. Bu tür nistagmus, bazen tedavi edilebilir veya azaltılabilir.

Nistagmus, görme kaybı, baş dönmesi, baş ağrısı ve denge sorunlarına neden olabilir. Tedavi, nistagmusun nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir ve özel gözlükler, ilaçlar, cerrahi veya optik sinir uyarımı gibi yöntemler kullanılabilir.

Nistagmus Sebepleri Nelerdir?

Nistagmus, gözlerin istemsiz olarak titreşmesi veya sallanması durumudur. Nistagmus'un nedenleri şunları içerebilir:

Doğuştan nistagmus: Bebeklik veya çocukluk döneminde başlayan nistagmusun genellikle bir nedeni yoktur, ancak beyindeki göz hareketlerini kontrol eden bölümlerdeki anormalliklerden kaynaklanabilir.

Görme kaybı: Görme kaybı, özellikle erken yaşlarda ortaya çıkan nistagmusun bir nedeni olabilir. Retina problemleri, ambliyopi, katarakt veya diğer göz hastalıkları nistagmusa neden olabilir.

İç kulak problemleri: İç kulak problemleri, özellikle vestibüler sistemle ilgili problemler, nistagmusa neden olabilir.

Beyin hasarı veya hastalıkları: Beyin hasarı veya hastalıkları, özellikle beyindeki göz hareketlerini kontrol eden bölümleri etkileyen hastalıklar, nistagmusa neden olabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle sinir sistemini etkileyen ilaçlar nistagmusa neden olabilir.

Alkol ve uyuşturucular: Alkol ve uyuşturucular, nistagmusun geçici veya kalıcı nedenlerinden biri olabilir.

Multiple Skleroz: Multiple Skleroz, nistagmusun nedenlerinden biridir.

Vitamin eksiklikleri: Özellikle B vitaminleri eksikliği nistagmusa neden olabilir.

Göz kası problemleri: Göz kaslarının zayıf veya hasarlı olması nistagmusa neden olabilir.

Nistagmus, bir veya birkaç faktörün birleşimi nedeniyle oluşabilir ve bir nedeni olmayabilir. Nistagmusun nedeni ne olursa olsun, belirtiler arasında baş dönmesi, denge sorunları ve çift görme yer alabilir.

Nistagmus Muayenesi Nasıl Yapılır?

Nistagmus muayenesi, bir göz doktoru veya nöroloji uzmanı tarafından yapılabilir. Muayene, nistagmusun nedenini belirlemek ve nistagmusun şiddetini ve tipini değerlendirmek için çeşitli testler içerebilir.

İşte nistagmus muayenesinde kullanılabilecek bazı testler:

Göz hareketlerinin izlenmesi: Doktor, hastanın göz hareketlerini izler ve nistagmusun tipini ve şiddetini değerlendirir.

Gözlerin hareketinin test edilmesi: Doktor, hastanın gözlerinin odaklanma, takip etme, uzak veya yakın nesnelere bakma yeteneğini test eder.

Pürüzlü yüzey testi: Doktor, hastanın bir pürüzlü yüzeydeki göz hareketlerini takip eder ve nistagmusun tipini ve şiddetini değerlendirir.

Elektrofizyolojik testler: Bu testler, gözlerin elektromanyetik aktivitesini ölçerek nistagmusun nedenini belirlemeye yardımcı olabilir.

İlaç testleri: Bazı ilaçlar, nistagmusun şiddetini ve tipini değiştirebilir. Bu nedenle, bir doktor ilaç testleri yaparak nistagmusun nedenini belirlemeye çalışabilir.

Görüntüleme testleri: Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme testleri, beyindeki herhangi bir anormalliği tespit etmek için kullanılabilir.

Nistagmus muayenesi, nistagmusun nedenini belirlemek ve tedavi planı oluşturmak için önemlidir. Muayene, nistagmusun ciddiyetini belirlemeye ve hastalığın diğer semptomlarına neden olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olabilir.

Nistagmus Tedavisi

Nistagmus tedavisi, nistagmusun nedenine, tipine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda, nistagmus tedavi edilemez veya tedavi sadece semptomların hafifletilmesine yönelik olabilir. Nistagmus tedavisi, göz doktorları, nörologlar veya nörooftalmologlar tarafından yapılabilir.

İşte nistagmus tedavisinde kullanılabilecek bazı yöntemler:

Gözlük veya kontakt lensler: Gözlük veya kontakt lensler, miyopi, hipermetropi, astigmatizma veya diğer görme kusurlarının nistagmus üzerindeki etkisini azaltabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, nistagmusun şiddetini ve tipini değiştirebilir veya semptomları hafifletebilir. Ancak, ilaçlar her zaman etkili değildir ve yan etkilere neden olabilirler.

Cerrahi: Cerrahi, nistagmusun nedeni olan anormallikleri veya hasarlı dokuları düzeltmeye veya çıkarmaya yönelik olabilir.

Optik sinir uyarımı: Optik sinir uyarımı, bir implantın optik sinire yerleştirilmesi yoluyla nistagmus semptomlarını hafifletmeye yöneliktir.

Yapay göz hareketleri: Yapay göz hareketleri, gözlerin hareketlerini taklit eden cihazların kullanılmasıyla nistagmus semptomlarının hafifletilmesine yöneliktir.

Rehabilitasyon ve terapi: Rehabilitasyon ve terapi, nistagmus semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Özellikle, hastaların baş ve vücut pozisyonlarını değiştirerek, nistagmusun semptomlarını hafifletebilirler.

Nistagmus tedavisi, nistagmusun nedenine bağlı olarak değişebilir ve her hastada etkili olmayabilir. Bununla birlikte, bir doktorla görüşerek, nistagmus tedavisi için en iyi seçenekleri öğrenebilir ve semptomlarınızı hafifletmek için doğru adımları atabilirsiniz.

Nistagmus Ameliyatı

Nistagmus ameliyatı, nistagmusun nedeni olan anormallikleri veya hasarlı dokuları düzeltmeye veya çıkarmaya yöneliktir. Ancak, nistagmus ameliyatı, her zaman etkili olmayabilir ve ameliyat sonrası iyileşme süreci değişebilir.

Nistagmus ameliyatı, nistagmusun nedenine ve semptomlarına bağlı olarak değişebilir. Burada, nistagmus ameliyatında kullanılabilecek bazı yöntemler:

Göz kası ameliyatı: Göz kası ameliyatı, gözlerin hizalanmasını düzeltmek için yapılır. Bu tür ameliyatlar, nistagmusun şiddetini ve tipini değiştirerek semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Lazer cerrahisi: Lazer cerrahisi, gözlerin odaklanma ve takip etme yeteneğini artırmaya yardımcı olabilir.

Retina ameliyatı: Retina ameliyatı, retina problemlerine bağlı nistagmus için yapılır.

İç kulak cerrahisi: İç kulak cerrahisi, vestibüler sistemdeki anormallikleri veya hasarlı dokuları düzeltmek için yapılır.

Nistagmus ameliyatı, her zaman etkili olmayabilir ve bazı durumlarda semptomları hafifletmek yerine daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, nistagmus ameliyatı düşünen kişilerin bir göz doktoru veya nörooftalmolog ile konuşarak riskleri ve faydaları hakkında ayrıntılı bilgi edinmeleri önerilir.

Nistagmus Ameliyatı Sonrası

Nistagmus ameliyatı sonrası iyileşme süreci, ameliyatın türüne, hastanın genel sağlık durumuna ve ameliyatın başarısına bağlı olarak değişebilir. İyileşme süreci genellikle birkaç hafta veya aylık bir süreyi kapsar.

İşte nistagmus ameliyatı sonrası beklenen bazı durumlar:

Gözlerde şişlik ve morluklar: Nistagmus ameliyatı sonrası, gözlerde şişlik ve morluklar oluşabilir. Bu durum birkaç gün içinde azalır.

Bulanık görme: Nistagmus ameliyatı sonrası, hastaların gözlerinde birkaç gün veya hafta boyunca bulanık görme olabilir. Ancak, genellikle iyileşme sürecinde azalır ve ortadan kalkar.

Göz yorgunluğu: Nistagmus ameliyatı sonrası, hastaların gözleri yorgun ve hassas olabilir. Bu nedenle, hastaların gözlerini dinlendirmeleri ve aşırı çalıştırmamaları önerilir.

İltihaplanma: Nistagmus ameliyatı sonrası, gözde iltihaplanma oluşabilir. İltihaplanma, hastaların doktorlarının önerdiği ilaçlar ve göz bakımı ile tedavi edilir.

Göz kuruluğu: Nistagmus ameliyatı sonrası, hastaların gözleri kuruyabilir. Bu durum, doktorların önerdiği göz damlaları veya nemlendiricilerle tedavi edilir.

Ameliyat sonrası takip: Nistagmus ameliyatı sonrası, doktorların hastaların ilerlemesini takip etmesi gerekir. Kontrol muayeneleri ve önerileri takip etmek, iyileşme sürecinde önemlidir.

Nistagmus ameliyatı sonrası iyileşme süreci, hastanın genel sağlık durumuna ve ameliyatın başarısına bağlı olarak değişebilir. İyileşme sürecinde, hastaların doktorların önerilerine uymaları ve düzenli kontroller yapmaları önemlidir.

Özetle;

Nistagmus, gözlerin anormal bir şekilde hareket etmesiyle karakterize bir durumdur. Tedavisi mümkün olmayan nistagmusun semptomlarını hafifletmek için bazı tedaviler mevcuttur. Bunlar arasında gözlük veya kontakt lensler, ilaçlar, cerrahi, optik sinir uyarımı, yapay göz hareketleri, rehabilitasyon ve terapi yer alabilir. Ancak, nistagmusun tedavisi, nistagmusun nedenine, tipine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir ve her hastada etkili olmayabilir.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.