Şimdi İletişime Geçin!

MENÜ

Gözlük Camı Abbe Değeri Nedir

gözlük camı abbe değeri nedir

Beyaz ışığın renklere ayrılma gücüdür. Abbe değeri ne kadar yüksek ise camın renk ayarının kalitesi o kadar çok artar. Ayrıca camın kırılma indisi arttıkça abbe değeri azalmaktadır. Abbe değeri yüksek olması bakılan cismin renk tonlarının daha fazla ayırım gücünün artması dolayısı ile daha net görülmesidir.

Lenslerin imal edilen hammaddelerinin yoğunluğu dolayısıyla kırılma indisi artıkça ışık geçirgenliği ve abbe değeri azalır. Bakılan cismin berrak ve net görme özelliği azalır, kalite düşer.

 

Normal İndisli Lenslerde Abbe Değeri

Geçirgenlik

Abbe Değeri

Plastiklerin İndisi (n : 1.523)

92%

58,3

Crown Minerallerin İndisi  (n : 1.523)

92%

58,3

     

Yüksek İndisli Lenslerde Abbe Değeri

Geçirgenlik

Abbe Değeri

Hight İndis (n : 1.700)

88%

30,5

Hight İndis (n : 1.800)

85%

30,2

LENSLERDE ABBE DEĞERİ NASIL BULUNUR

Işığın hızı geçtiği ortamın yapısına göre değişmektedir. Örneğin; ışık boşlukta en hızlıdır. Fakat diğer ortamlarda daha yavaştır. Her ortam için ışığın hızını vermek yerine, havadaki hızı ile o ortamdaki hızının oranını vermek daha uygundur. Bir saydam ortamın kırılma indisi ışığın boşluktaki hızının o saydam ortamdaki hızına oranıdır.

Işık hiçbir ortamda boşluktakinden daha hızlı olamayacağından bildiğimiz ortamların rekraktif indisi 1,00 ya da daha yüksektir. Genel olarak formüllerde ve denklemlerde rekraktif indis küçük "n" harfiyle gösterilir.

ışığın havadaki hızı (300.000 km/sn) / ışığın saydam ortamdaki hızı = ikinci ortamın rekraktif indisi / havanın rekraktif indisi

Bir ortamda kırılma indisi ışığın dalga boyu ile de değişmektedir. Gözümüzün fark edebildiği aralık, ışık kabaca 400 ile 700 nm arasında dalga boyuna sahiptir.

Görünür bölgeden dalga boyu mavi renk ile başlayıp, yeşil, sarı ve kırmızı şeklinde uzun dalga boyuna doğru değişen renklerde görülmektedir. Dalga boyu kısaldıkça kırılma indisi artar.

Kırılma indisinin ışığın dalga boyundaki değişime bağlı olarak değişmesine "dispersiyon"denilmektedir. Örneğin; Crown camının dispersiyonu 0,0011 (1.523-1.520)'dir.

Dispersiyon, yani merceğin ışığın dalga boyuna göre gösterdiği bu değişimi Abbe sayısı olarak adlandırılan bir parametre ile belirlenmiştir. Her mercek için rekraktif indisi ile birlikte belirtilen Abbe sayısı aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmaktadır.

Abbe Sayısı = (ns – 1 ) / (nm – nk )

ns = Merceğin 589 nm dalga boylu (sarı) ışıktaki kırılma indisi

nm =Merceğin 486 nm dalga boylu(mavi)ışıktaki kırılma indisi

nk =Merceğin 656 nm dalga boylu (kırmız ışıktaki kırılma indisi

Görüntünün netliği, objektifle toplanan ışığın miktarına da bağlıdır. Özellikle cisim uzakta olduğunda Abbe parametresi önemli hale gelir. Abbe değeri, objektifin ışık toplama gücünün bir ölçüsüdür.

A = n.sin Qmax

n = Objektife bitişik ortamın (hava, yağ, su...) kırılma indisi

Qmax bu mercekle toplanan en büyük ışık konisinin yarı tepe acısıdır.

Kuru sistemde nhava= 1 olduğundan ve Qmax 90 olduğundan abbe en fazla 0.95 olabilir.

Gözlük lenslerinin fokometrede diyoptrik güçlerini ölçer iken lensin Abbe sayısına uygun fokometrenin menüsünde Abbe modu aynı ayarlanmaz ise diyoptrik gücü yanlış ölçülebilir.

ABBE SAYISININ KIRILMA İNDİSİ VE YOĞUNLUKLA İLİŞKİSİ

Lenslerin kırılma indisleri arttıkça abbe sayıları azalmaktadır. Yüksek indisli lenslerin en büyük sakıncaları yüksek ışık dağıtmaları yapmalarıdır, yani abbe değerinin düşmesidir. Camın kırma indisi yükseldikçe özgül ağırlığı (yoğunluğu) olarak bilinen sıkıştırma katsayısı artar fakat abbe değeri düşer.

Kırılma indisi

Abbe Sayısı

Yoğunluğu

n:1.523 için

59

0.41 gr/cm3

n:1.600 için

41.4

2.6 gr/cm3

n:1.700 için

40

3.2 gr/cm3

n:1.800 için

35

3.53 gr/cm3

 

Yüksek kırılma indisli lenslerde yüzey yansımaları normal organik ve crown lensine göre daha fazla ve parlaktır. Bu sebepler bu lenslere A.R kaplama yapılması gerekir. Böylece ışık dağılmalarını azaltarak yani abbe değerini yükselterek, lensin geçirgenlik değeri artar. Böylece net görüş sağlanmış olur. Günümüzde yapılan birçok yüksek indisli lensler kaplama yapılmış halde üretilmektedir.

GÖZLÜK CAMI ABSORBSİYON

abbe değeri Lensin Absorbsiyonu Nedir : Göze gelen ışık enerjisinin saydam bir yüzeye çarpıp burada filtre edilerek enerjinin başka bir enerjiye(ısı enerjisi gibi) dönüştürülmesine absorbe (emilim) denir.

Özellikle çok koyu renklendirilmiş (%40-70) lenslerin yüzeyine gelen ışığın büyük kısmı yansıyamadan lens içine girerek absorblanır.

abbe değeri ne demek Absorbsiyonun Oluşumu : Cam yapısına değişik metalik oksitler veya diğer karışımların katılmasıyla camlar renklendirilir ve absorbsiyon miktarı değişir. Genel olarak yapılan işlemler mineral ve organik camlar için aynıdır. Işığı absorbe eden kaplamalarda amaç merceklerdeki ışık geçirgenliğini azaltmaktır. Bu iki yolla sağlanır;

gözlük abbe değeri Yansıma yani kullanılmayan ışığın geri yansıtılması

gözün abbe değeri Absorbsiyon yani cam yüzeyindeki ışığın enerjiye dönüştürülerek azaltılmasıdır.

Gözlük lenslerinde genellikle yansıma istenilmez. Ancak çok ışıklı veya güney ışığını yansıtan ortamlarda absorbsiyon bile ışık azaltılmasını sağlamayabilir. Bu ortamlar, karlı dağlar, açık renkli kumlu plaj, durgun su ortamı... vs

Böyle ışıklı ve yansımalı ortamlarda kullanılmak amacıyla absorbsiyon ve yansıma özellikleri kombine edilerek özel güney gözlüğü camları verilir. Bu camlar ışık geçirgenliğini %8'e kadar indirgeyebilir.

en yüksek abbe değeri Lenslerin Kalınlığının Işık Geçirgenliğine Etkisi : Optik gözlükleri için en çok kullanılan, beyaz Crown camlar, görülebilen spektrum boyunca her mm kalınlık için %l'den daha az ışık absorbe ettiğinden lens oldukça kalın bile olsa bariz şekilde renksiz bir durum gösterir.

Renkli camlar, belli avantaj göstermelerinden dolayı gittikçe, yüzeyi kaplanmış beyaz camların yerine geçmektedirler. Bu camlarda, lensin kalınlığı, Dioptrik gücü ne olursa olsun lensin bütün yüzeyinde boya kalınlığı düzenli olduğundan lensi kullananın yararına olmaktadır.

Materyal Kalınlığının, geçirdiği ışının yüzde miktarı üzerine olan etkisi aşağıdaki örnekle açıklanmaktadır. Verilen bir dalga boyunda belli bir materyalin kalınlığının her (mm)'si için, ışığın %40'ını absorbe etmekte ve %60'ını getirmektedir. İkinci (mm) kalınlık dahilinde bu 60'lık kısım ışığın ancak %60'ını geçer ki bu miktar %36'dır. Üçüncü (mm) kalınlık dahilinde ise 36'lık kısmın ancak %60'ı olan %21,6'sı geçer ve kalınlık arttıkça bu oranda devam eder.

Plastik (organik)ve Crown camdan yapılmış lensler görülen ışığın (%90 ile %92)'sini geçirirler, kayıp olan ışık miktarının hemen hemen tümü iki yüzeydeki (reflection) yansımadan kaynaklanır. Camın ön yüzünden %95.72 olarak geçen ışık oranı arka yüzden geçerken biraz daha azalır.

Fotokromik lenslerde; Reaksiyon zamanları ve renk değişiminin her ikisi de lensin ısısından etkilenmektedir bu ısı ekseriya onu çevreleyen ısıdan bir miktar daha yüksektir. Düşük ısıda lens daha çabuk ve şiddetli biçimde koyulaşır ancak beyazlaşma verimi daha yavaş gerçekleşir. Değişken olan diğer bir faktör lensin kalınlığıdır. Kalınlık arttıkça maksimum ışık geçirgenliği yavaş olarak azalmakta ancak bu azalma %25 veya daha az bir değerde ve basit oranda olmaktadır. Kalınlığın ikiye katlanması halinde ışık geçirgenliğinin yaklaşık yarıya ineceği söylenebilir. Bu değişkenlik renkli camlarda daha azdır örneğin; %20 ışık geçirgenliğinde koyulaşan 2mm kalınlıktaki bir fotokromik lensin kalınlığı 4mm'ye çıktığında ancak %10 oranında ışık geçirecektir.

camın abbe değeri nedir Kaplama Yapılmış Lenslerde Işık Geçirgenliğinin Lens Kalınlığına Bağlı Değişimi : Mineral ve organik diyoptrili ve diyoptrisiz merceklerin kalitesini belirleyen en önemli unsur bir veya birkaç kat kaplamadan oluşan kaplamalardır.

Kusursuz bir lens ve kusursuz bir kaplama imal etmek zordur. Kaplama sırasında daha çok emek, itina, zaman ve beceri gerekir. Tek tabaka kaplama görülebilir spektrumun en aydınlık kısmı ve ortadaki bölümü maksimum düzeyde etkilemek için dizayn edilmiştir. Yansıma, spektrumun mor ve kırmızı uçlarına doğru artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak AR kaplanmış yüzey karakteristik olarak erguvan rengi bir görüntü verir.

Tek katmanlı AR kaplama, kaplamaya ait sınırlı yansımaların üstesinden ancak gelebilir. Bütün renklerin yansımalarını önleyebilmek için çok katmanlı (8 kata kadar) tabakalarla kaplanmalıdır.

Fotokromik materyalin ışık geçirme veya (swing değiştirme) değeri; maksimum beyazlaşma, solgunlaşma ve minimum tam kararma değerleri ile ifade edilir ve genel olarak 90/25 şeklinde yazı lir.

Organik ve polikarbonat güney gözlükleri UV ışınları absorbe ettikleri halde IR (kızıl ötesi)için etkili koruma sağlayamazlar. Güneş gözlüğü camları koyu renkleri ve kaplamaları sayesinde ışığı absorbe ederek, göze zararlı ışınları engellemektedirler. Ayrıca yüzeylerine yapılan yansımayı arttırıcı aynalı kaplamalarla da koruyucu etki sağlarlar.

Kaplanmamış CR 39 Sert Kaplama;

- Geçirim (T) %92

- Yansıtma (R) %7,6

- Emilme Oranı (A) %0,4

%T + %A + %R = 100%

ile ışığın enerjisi %100 korunmuş olur.

abbe değeri nasıl hesaplanır Kaplama yapılmış lenslerin ısık gecirgenliğine etkisi : % 99,5 tepe geçirgenliği (kaplaması olmayan camların %92). Yalnızca % 0,5 yansıtıcılık (kaplaması olmayan camların (%7,6). Tavan ışıklarının yansımasını ve parlamasını azaltır. Bilgisayar kullanırken göz yorgunluğunun azaltılmasına yardımcı olur.

GÖZLÜK CAMLARINDA YANSIMA

abbe değeri kaç olmalı Lenslerde Işığın Yansıma Oranının Hesaplanması : Gelen ısının yansıyan ışın miktarına oranına yansıma (reflectance) denir. Işık optikte farklı kırma indislerine sahip ortamlardan geçerken (az yoğun ortamdan tok yoğun ortama) ortamdaki ışık hızının farklı olmasından dolayı ışığın büyük bir kısmı kırılarak geçerken bir kısmı da lensin ön ve arka yüzeyinde yansıma yoluyla geri döner ve kaybolur. Açık renkli yüzeyler ışığın çoğunu yansıtırken, koyu renkli yüzeyler ışığın çoğunu emip pek azını yansıtırlar. Yansıma miktarı (P) ile yüzde olarak aşağıdaki formülle bulunur.

Lenslerdeki yansıma oranı ön ve arka yüzde olmak üzere ayrı ayrı hesaplanır.

P =  (n2 -1)2 / (n2 +1)2

P : Yansıma oranı

n2 : Lensin Kırılma indisi (Refraksiyon indisi)

n1 : Havanın Kırma indisi 100: Orjinal Işık Oranı (%100 Işığın)

Optikte en çok kullanılan crown lensin yansıma oranı hesaplanırken;

P =  (n2 -1)2 / (n2 +1)2 x 100

P = (1.523 -1)2 / (1.523 +1)2 x 100

P = (1.523 -1)2 / (2.523 )2 x 100

P = (0.523)2 / (2.523 )2 x 100

P = 0.0428 = %4.28

Lensin ön yüzüne gelen %100 ışığın %4,281 yansır, geri kalan miktarı ise lensin ön yüzünden geçer, bu oran %95,72'dir.

Arka yüzeydeki yansıma miktarı ise ;

P = (1.523 -1)2 / (1.523 +1)2 x 95.72

P = (0.523)2 / (2.523 )2 x 95.72

P = 0.041 = %4.1

Lensin ön yüzünden geçen ışık oranı ön yüzde %4.28 azalır. Arka yüzde %4,1 oranında azalarak göze girer. Her iki yüzdeki toplam yansıma (%4,28+%4,1)=%8,38 göze giren miktar ise %91,62 yaklaşık %92'dir. Kırma indisi düşük organik lenslerde yansıma oranı azalır, geçirgenliği artar.

Lenslerde ışık geçirgenlik oranı camın kalınlığı ile ters orantılıdır. örneğin;

1 mm kalınlığındaki lensin ışık geçirgenliği %92

2 mm kalınlığındaki lensin ;sık geçirgenliği %90

5 mm kalınlığındaki lensin ışık geçirgenliği %85

6 mm kalınlığındaki lensin ışık geçirgenliği %81

Demek ki; lensin kalınlığı arttıkça, ışık geçirgenliği azalmaktadır.

anti reflekte Gözlük Lenslerinde Yansımalar : Işık saydam ortamlardan geçerken bir kısmı kırılarak geçer, bir kısmı yansıma yolu ile saydam ortamdan geçemez. Işığın geldiği ortama göre geçeceği saydam ortamın kırma indisi ne kadar fazla ise yansıma miktarı o kadar daha fazla olur.

Yansıma çeşitlerinde görülen ışık lense girerken lensin ilk yüzeyinden ve ikinci yüzeyinden yansımalara uğrar. Her iki yüzeyden de oluşan yansımalar görme acısından önemlidir.

Normal organik gözlük lenslerinde ışık geçirgenliği 92,2'dir. Camın ilk yüzeyinden (ön yüz) %4, ikinci yüzeyinden (arka yüz) %3,8 olmak üzere toplam yansıma yoluyla ışık kaybı %7,8'dir. Bu yansımalar ışık geçirgenliğinde bir azalmaya ve bu yüzden de görüntünün tam net olmamasına, hayalin net görülmemesine sebep olurlar.

Yansımada saydam ortamdan geçen ışığın yansımadan dolayı oranı azalacağından yansımalar görme açısından önemlidir.

Lensin yüzeyine gelen ışının normalle yaptığı Q acısı, yansıyan ısının normalle yaptığı Q acısına eşittir. Qı = Q Yani gelen ve yansıyan ışınlar normalde aynı açı yaparak yansırlar.

Gözlük lenslerinde değişik şekilde yansımalar oluşur. Bunlar;

1. Arka Yansımalar

2. Korneadaki Yansımalar

3. İç Yansımalar

4. Ön Taraftaki Gözlemci Tarafından Görülen Ön Yansımalar.

gözlük camında abbe değeri nedir Arkadan Yansımalar : Gözlük kullanıcısının arkasından gelen ışığın bir bölümü lensin arka yüzeyinden yansıma yapmaktadır. Genellikle gece araba kullananlarda bu durumla karşılaşılmaktadır.

gözlük antirefle Korneadaki Yansımalar : Kornea yüzeyinden yansıyıp lens yüzeyleri ile karşılaşan ısınların neden olduğu yansıma çeşididir.

gözlük antirefle kaplama İç Yansımalar : Işık lensin ön ve arka yüzü arasında it yansıma yapmaktadır.

antirefle gözlük camı fiyatları Ön Taraftaki Yansımalar : Lensin ön yüzüne çarpan ışınların bir bölümü gözlemciye doğru yansır ve bu yansıma gözlemci tarafından görülür. Bu tip yansımaya televizyon kamerası önünde gözlük takan bir kişinin gözlüğünde meydana gelen yansıma gösterilebilir.

Belirtilen bu yansıma çeşitleri hayal görüntülere neden olur ve görme keskinliğini düşürebilir. Bulanık görüş meydana gelir, dolayısı ile lensin optik performansı azalır.

Yansımasız Kaplamaların Yararları : Yansıyan ışığın şiddetini azaltmak için lens ince bir malzeme ile kaplanır. Magnezyum florür, MgF2 cam lenslerini kaplamak için yaygın olarak kullanılan bir bileşiktir. Tek bir kaplama yansıtılan enerjide iki kattan fazla bir azalma sağlar. Kaplama malzemesinin kırılma indisi, kaplanacağı cam ile havanın kırılma indisi arasında olmalıdır. 550 nm'lik bir dalga boyu için MgF2 'nin kırılma indisi n: 1,38'dir.

Oluşan yansımaları engellemek için ilk olarak Zeiss firması tarafından 1936 yılında kaplama yapılmıştır. Bu kaplama lensin her iki yüzeyine de bir veya birkaç kat yapılmıştır.

Yansımayı engellemek kin kullanılan kaplama materyallerde aşağıdaki özellikler aranmaktadır.

antirefle gözlük camı nasıl anlaşılır Lensin kırılma indisinin karekökü, kaplama materyalinin kırılma indisine eşit olmalıdır.

antirefle gözlük bilgisayar Kaplama materyalinin kalınlığı (d) = 100 nm olmalıdır. (nanometre nm: milimetrenin milyonda biridir.)

Yansımaların önlenmesi için yapılan kaplamanın başarılı olabilmesi için kaplamanın lense mükemmel bir şekilde tespiti gerekir. Magnezyum florid 300-400°C'de buharlaştırarak vakumla yüksek basınçla lensin yüzeyine tespit edilir. Tespitten önce camların yüzeyleri kusurlardan arınmış, iyi temizlenmiş, toz ve kirlerden kurtulmuş olması gerekir.

Çok katlı kaplamalarda her bir farklı kaplama çok kesin bir kalınlık değerine ulaşmak zorundadır. Ayrıca çok katlı kaplamalar yansıyan ışık şiddetini arttırmada çok daha etkilidirler.

Gözlük kullanıcıları daima gözlüğü ile en iyi görünüme ve en iyi görüşe sahip olmak isterler. Bu gereksinimler ise yapılan kaplamalar sayesinde elde edilir.

Lenslerin kırılma indisi yükseldikçe lens ağırlaşır, kenar ve orta kalınlıkları azalır, geçirgenlik ve abbe değeri azalmaktadır. İndeks yükseldikçe lens yüzeylerinde meydana gelen yansımalar artar. Işık geçirgenliğini artırmak için antirefle kaplamalı lens kullanılmalıdır.

ANTİREFLE KAPLAMA YAPILMIŞ GÖZLÜK CAMININ AVANTAJLARI

antirefle gözlük camları Yansımanın azaltılması sonucunda ışık geçirgenliği artacak ve görüş kabiliyeti yükselecektir Daha iyi bir görüş elde edildiği için bilgisayar, TV ve benzeri ekranlı cihazlarda kontrastlık (karşıtlık) sağlar. Görüntü ve sembollerin net ve ayrıntıları ile algılanmasını temin eder.

antirefle gözlük camı özellikleri Gece araç kullananlar, ışık yansımasından rahatsız olurlar. Loş aydınlatmada karsıdan gelmekte olan araçların far ışıkları gibi parlak nesneler çift imaj görüntüsü yaratır. Yansımalar yüzünden çoğu durumda sürücünün mesafe algılaması ve diğer görüntülerin algılanması ile ilgili faktörlerde de olumsuz etkilenir AR kaplamalarla net bir görüntü sağlanır ve gece yolculuğu daha güvenli ve zevkli hale gelir Otomobil sürüleri tarafından, yol güvenliğini artırdığı için tercih edilmektedir.

antirefle gözlük ne demek Kozmetik olarak avantajı ise kullanıcı AR kaplamalı gözlük camları ile daha alımlı ve farklı olur.

antirefle gözlük ne işe yarar Yüksek indisli gözlük camlarında yansımalar daha fazladır ve bu lenslerin mutlaka AR kaplamalı olması gerekir.

antirefle cam nasıl temizlenir AR kaplamalar basit kimyasal solüsyonlara karşı dayanıklıdır. (Alkol, kolonya, aseton vs)

Ter, limon suyu ve parfüm kaplamayı bozar. Böyle bir temasta camlar su ile yıkanmalıdır. AR kaplamalı camların çok çabuk kirlendiği izlenimi de yanlıştır. Çünkü ışık geçirgenliğinin fazla olması normal, camlarda yansıma ile görünmeyen kirlerin görünmesine ve belirgin hale gelmesine neden olur. AR kaplamalı gözlük camları kaplamasız camlar gibi temizlenebilir su ile yıkanıp pamuklu bir malzeme ile silinebilir.

Gözlük kullanıcıları daima yeni gözlüğü ile iyi bir görünümde olmak ve en iyi görüşü elde etmek isterler. İki gereklilik yaklaşık yerine getirildiğinde sok katlı kaplamalar sayesinde cam nerdeyse görünmez olur. Bu sayede göz bölgesi daha doğal, görme ise daha net ve berraktır. Gece araç kullanırken, bilgisayar kullanırken, güneş gözlüğü takarken, spor aktivitelerinde, daha detaylı ve net görmeyi gerektiren mesleklerde (polis,pilot vb.) AR kaplamalı gözlük camları çok yararlıdır.

DALGA BOYUNUN LENS ÜZERİNDE ETKİSİ

Güneş ışığı aslında çeşitli renklerin bir karışımıdır. Bir prizma (üçgen biçiminde bir cam) aracılığı ile güneş ışığını renklere ayırabiliriz. Böylece oluşan renk kümesine spektrum adı verilir. Aslında Spektrum rengin baştan sona kesintisiz değişiminden oluşur. Spektrumun mavi ucundan sonra gelen bölgede ise görülemeyen morötesi ışınlar vardır.

Güneş ya da lambadan gelen ışık bize renksiz gibi görünür; oysa bunların yaydığı ışığın içinde gökkuşağındaki bütün renkler bulunur. Gökkuşağının tüm renkleri birbirine karıştığında beyaz ışık olur.

Lens yüzeyindeki yansımayı azaltmak için, optik lensler yüksek basınç altında yaklaşık 100 nanometre - nm - kalınlığında bir tabaka olarak, absorbsiyon özelliği olmayan, düşük refraktif indisli bir kaplama materyali ile kaplanırlar.

Basınçla, lens üzerine depolanan bu kaplamanın refraktif indisi (n2) havanın refraktif indisi olan (ni= Ve hudut teşkil ettiğinde, 2 çift dalgadan ibaret bir ışık katarı (2 önemli şart gerçekleştiğinde) karışarak ve birbirlerini Nötralize ederek kaplamadan ve lensten yansırlar.

CR 39 PLASTIK Lensler için, birkaç yıl önce, kuvvetli yapışıcı ve ANTIREFLE kaplama sistemi geliştirilmiştir. Bu metoda; (U4) kalınlıkta bir (Kuartz) (kum) safihası (Layeri), homojen olmayan biçimde, ilk katman olarak, lens üzerine basında depolanmaktadır. Kaplama maddesinin Refraktif indisi, CR 39 lense ait indis düzeyinden başlayıp, tedricen artarak (CHARLET ET) düzeyine doğru artmaktadır. ANTIREFLE KAPLAMA, ışık geçirgenliğini artırmakta ve KONTRASI (Abbe) çoğalmaktadır.

Renkli ışıkların frekans ve dalga boyu özellikleri şöyledir;

Renk

Havadaki Dalga Boyu

Frekans Hızı (hz)

Kırmızı

750-640

4,0 - 4,7

Turuncu

640-600

4,7 - 5,0

Sarı

600-555

5,0 -5,4

Yeşil

555-485

5,4 - 6,2

Mavi

485-430

6,2 -7,0

Mor

430-375

7,0 - 8,0

 

Işığın dalga boyunu, dalga hızını ve kırma indisi büyüklüklerini ölçen alet "optik interferometre" lerdir.

Özetle ;

Abbe beyaz ışığı renklere ayırma gücüdür. Kullanılan lensin indisi; lensten geçen ışığın dalga boyu ve ışının hızı ile ilgilidir.

Lensin kırılma indisi dolayısı ile yoğunluğu arttıkça abbe değeri düşer. Abbe değerinin düşmesi renk ayırma gücünün ve kalitesinin düşmesidir.

Absorbsiyon Lens yüzeyine gelen ışınların bir kısmının emilmesidir. Absorbsiyon lensin hammaddesi, kalınlığı, rengi gibi faktörlerden etkilenir. Gözümüze zararlı U.V, ER gibi ışınların absorbe edilmesi için lens yüzeyine özel kaplamalar yapılabilir.

Yansıma lens yüzeyine gelen ışınlar lensin kırılma indisine bağlı olarak lensin ön yüzeyinde ve arka yüzeyinde lensin arkasına ve önüne doğru yansımaya uğrarlar. Bu yansımalar lens yüzeyine yapılan AR kaplamalar ile azaltılır ve lens yüzeyinde refle oluşması azaltılmış olur.

Dalga boyu cisim üzerinden dalga halinde gelen ısınlar lensin içinden geçer iken ve geçtikten sonra dalgaların boyları farklılık gösterir. Bu dalga değişikliğinde de lensin indisi ve rengi etkilidir.

 

Sorumluluk Reddi: Bu makale ve genel olarak bu site bir tıp doktorunun tavsiyesinin yerini almayı amaçlamamaktadır. Sitede bulunan bilgiler herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için kullanılmamalıdır. Kişisel sağlık sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışın. Özgür Optik sitesi, sitede verilen herhangi bir görüş veya tavsiyeden kaynaklanan herhangi bir kişisel yaralanma veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.